W–ce dyrektor kobieta, dyrektor–mężczyzna i pracownicy obu płci. Z kim najpierw należy się przywitać? Odpowiadam i wyjaśniam zasady w artykule z cyklu "Savoir vivre w praktyce". Zapraszam.

Savoir vivre w praktyce - precedencja (1)

Przykład:

W sali konferencyjnej do której wchodzisz (jesteś gospodarzem) znajdują się cztery osoby z którymi będziesz się witał/witała: dyrektor – mężczyzna, w-ce dyrektor – kobieta, pracownicy specjaliści działu HR – mężczyzna i kobieta.

Zgodnie z zasadami savoir vivre, przywitasz się w kolejności:

a) W-ce dyrektor kobieta, dyrektor - mężczyzna, pracownik - mężczyzna, pracownik – kobieta.
b) W-ce dyrektor kobieta, dyrektor - mężczyzna, pracownik - kobieta, pracownik – mężczyzna
c) Dyrektor mężczyzna, w-ce dyrektor - kobieta, pracownik - kobieta, pracownik– mężczyzna
d) W-ce dyrektor kobieta, pracownik - kobieta, dyrektor - mężczyzna, pracownik – mężczyzna.

Która z odpowiedzi jest prawidłowa? Odpowiedź na końcu artykułu.

Precedencja,czyli zasady pierwszeństwa podczas powitania, przedstawiania, przemawiania czy zajmowania miejsc to jeden z najważniejszych elementów etykiety. Prawidłowy sposób powitania pozwala nam wejść, zaistnieć i zostać pozytywnie zapamiętanym. Świadczy o znajomości zasad, naszej kulturze osobistej, ale przede wszystkim wyraża szacunek do ludzi, z którymi się spotykamy.

Na arenie zawodowej kierujemy się hierarchią, stanowiskiem i starszeństwem, natomiast w sytuacjach towarzyskich (poza pracą) pierwszeństwo wyznacza wiek i płeć. Stąd najpierw przywitamy się z dyrektorem - mężczyzną a następnie z w-ce dyrektor - kobietą.

A w jakiej kolejności przywitać się z pracownikami (kobieta i mężczyzna),jeśli stanowiska są takie same lub na takim samym szczeblu? W tym przypadku możemy zastosować zasady z etykiety towarzyskiej i przywitać się najpierw z kobietą a następnie z mężczyzną.

W naszym przykładzie prawidłowa odpowiedź to C.

A z jakimi sytuacjami Ty się spotykasz? Które z nich są kłopotliwe lub budzą wątpliwości? Napisz wiadomość. Zapraszam.

Here’s a caption for the image.